Výtvarný cit a tvořivost jsem v sobě objevil už jako malý kluk. Ať už se jednalo o překreslování obalů Disneyovských videokazet na velké čtvrtky nebo malování stovek obrázků do školních sešitů, vždy ve mně bílá plocha podněcovala touhu po výtvarném vyjádření.

 

 Absolvoval jsem Základní uměleckou školu v Šáreckém údolí, a to kurzy studijní kresby. Vidina mé budoucnosti tedy směřovala spíše k práci grafika a kreslíře, než-li budoucího fotografa.

 

 Zlom nastal až v momentě, kdy jsem objevil otcovu starou zrcadlovku a začal jsem pronikat do základů fotografického řemesla. Počínaje technickou stránkou, způsoby vyvolávaní filmů a fotografií, přes historii a seznamování se s minulými i současnými mistry fotografie, až po vytváření vlastního pohledu a názoru na fotografii.

 

 Fotografie se pro mou povahu a osobnost stala nejbližším způsobem vyjádření mých vlastních myšlenek a nápadů. Na rozdíl od malby, u fotografie je vždy motiv založen na reálné skutečnosti, která je pomocí fotoaparátu, přenášena do výsledného obrazu.

Snažím se o co nejhlubší propojení fotografovaným objektem a to nejen v oblasti mé volné, ale i komerční tvorby. Nevěřím v originalitu, ale v schopnost vzít si inspiraci z věcí, které nás ovlivňují a ve kterých nalézáme vlastní způsob interpretace.